ShigatsunoSakura

Vampire knight !!!

Tout sur le Manga Vampire Knight !!!!

vampire knight !!!

Kurosu Yuuki

KIRYUU Zero

KURAN Kaname

Directeur KUROSU Kaien

Ichijô Takuma

Akatsuki Kain alias Wild Sempai

Hanabusa Aido alias Idol Sempai

Sôen Ruka

Senri Shiki

Tôya Rima

Seiren

Tooga Yagari

Les classes de vampires

Couple Yuuki/Kaname

Couple Yuuki/Zero